top of page

Shtëpi dhe Hostel në Nënkalaja - Prizren (Në Proces)

Renovimi i çerdhes "Shtepia së Paqes" - Gjakovë (Në Proces)

Klinikë Private "FlaMed" (Enterier) - Gjakovë (Përfunduar)

Bujtina "Toka Jonë" (Enterier) - Gjakovë (Në Proces)

Bujtina "Villa Park" (Enterier) - Prizren (Në Proces)

Rikonstruimi i Kuvendit Komunal - Gjakovë (Përfunduar)

Ndërtesë Banesore dhe Komerciale AN - Gjakovë (Proces)

Ndërtesë Banesore dhe Komerciale SK - Gjakovë (Proces)

Guesthouse "Toka Jonë"- Gjakova (Në Proces)

Shtëpi Private AN - Gjakovë (Ideor)

Shtëpi Private MK - Gjakovë (Përfunduar)

Shtëpi Private BM - Gjakovë (Përfunduar)

Shtëpi Private SHG - Gjakovë (Ideor)   

Ndërtesë Banesore dhe Klinikë - Gjakova (Në Proces)

2020

2019

2018

Klinikë Private "Fati Im" - Gjakovë

Shtëpi Private EK - Gjakovë (Përfunduar)

Shtëpi Private BK - Gjakovë (Përfunduar)

Shtëpi Private HGJ - Gjakovë 

Qendër e Kulturës - Viti (Ideor)

Sanitary Showroom "Erina" (Enterier) - Gjakovë (Përfunduar)

Zyre Përmbaruesi (Enterier)- Gjakovë (Përfunduar)

Lounge "Avenue 91" (Enterier) - Gjakovë (Përfunduar)

2017

Hotel dhe Restaurant Tiffany - Prizren (Përfunduar)

Shtëpi Private NSH - Gjakovë (Përfunduar)

Sheshi "Beqir Kastrati" - Gjakovë (Përfunduar)

2016

European Clinic - Gjakovë (Përfunduar)

Ndërtesë Banesore BR - Gjakovë (Përfunduar)

Ndërtesë Banesore dhe Komerciale - Gjakovë (Përfunduar)

Bar "Index 91" (Enterier) - Gjakovë (Përfunduar)

2015

Qendra Korrektuese për të rinjë - Lipjan (Përfunduar)

Ndërtesë Banesore dhe Komerciale - Gjakovë (Përfunduar)

Ndërtesë Banesore dhe Showroom - Gjakovë (Ideor)

Restaurimi i Shtëpisë Blu - Prizren (Përfunduar)

Renovimi i qendës për shurdhë-memec - Prizren (Përfunduar)

2014

Restaurant Tradicional (Enterier) - Gjakovë (Përfunduar)

Restaurant Tradicional (Enterier) - Gjakovë (Përfunduar)

Qendra e Mjeksisë Familjare - Kaqanik (Përfunduar)

Revitalizimi i një dycani në Çarshi - Gjakovë (Përfunduar)

Renovimi i një Shtëpie Private - Gjakovë (Përfunduar)

Shtëpi Private FL - Gjakovë (Përfunduar)

Shtëpi Private BR - Gjakovë (Përfunduar)

2013

Restaurimi i shtëpisë Sheh Zade - Prizren (Përfunduar)

Restaurimi i kishës St Nikola - Bogoshevc (Përfunduar)

Shtëpi Private SHR - Gjakovë (Përfunduar)

Ndërtesë Banesore LD - Gjakovë (Përfunduar) 

2012

Ndërtesë Banesore BR - Gjakovë (Përfunduar)

Qendra për Viktimat e Trafikimit Njerzor - Lipjan (Përfunduar)

Ndërtesë Banesore dhe Showroom - Gjakovë (Përfunduar)

2011

Restaurimi i Ndërtesës së Beledijes - Prizren (Përfunduar)

Shkolla e Muzikës - Mitrovicë (Ideor)

Shtëpi Private MD - Gjakovë (Përfunduar)

2010

Ndërtesë Banesore "Baba Tim" - Gjakovë (Përfunduar)

Restaurimi i shtëpisë tradicionale - Prizren (Përfunduar)

Hotel "Magra Austria" - Pejë (Përfunduar)

Ndërtesë Banesore 3F- Gjakovë (Ideor)

Shtëpi Private STH - Gjakovë (Përfunduar)

Restaurant EH (Enterier) - Gjakovë (Ideor)

Corner Bar (Enterier) - Prizren (Përfunduar)

European Clinic - Gjakovë (Përfunduar)

Shtëpi Private NSH- Gjakovë (Përfunduar)

Sheshi "Beqir Kastrati" - Gjakovë (Përfunduar)

Sahat Kulla (Realizimin) - Gjakovë (Përfunduar)

Rikonstruktimi i Kishës së Shën Elias (Realizimin) - Vushtrri (Pë) 

Rikonstruktimi i Teqes së Bektashive (Realizimin) - Gjakovë (Pë)

2009

Ndërtesë Banesore - Prishtinë (Përfunduar)

Shtëpi Private - Gjakovë (Përfunduar)

ShowRoom Nagavci (Enterier) - Gjakovë (Përfunduar) 

Ndërtesë Banesore AG- Prishtinë (Përfunduar)

2008

Shkolla e Muzikës "Prenk Jakova" - Gjakovë (Përfunduar)

Instituti i forenzikës dhe psikiatrisë - Prishtinë (Përfunduar)

Fakulteti i Edukimit, dega Gjakovë (Ideor)

Ndërtesë Banesore dhe Komerciale- Prishtina (Përfunduar)

Restaurimi i Museut Arkeologjik të Prizrenit (Përfunduar) 

ShowRoom AX - Gjakovë (Përfunduar)

ShowRoom MD - Gjakovë (Përfunduar)

Planifikim Urban "Gjakova 2006" - Gjakovë (Përfunduar)

Planifikim Urban "Ura Islom Begut - Gjykata"- Gjakovë (Përf.)

Planifikim Urban "Dardania Prëndimore"- Gjakovë (Përfunduar)

2007

Hotel dhe Restaurant Tiffany - Prizren (Përfunduar)

Shtëpi Private NSH- Gjakova (Përfunduar)

Planifikim Urban "Mbreteresha Teuta"- Gjakova (Përfunduar)

2006

2005

KRU "Radoniqi" - Gjakovë (Përfunduar)

Fshati Turistik "Sharri" - Prizren (Përfunduar)

Shtëpi Private NSH- Gjakovë (Përfunduar)

Mental Health Center - Prishtinë (Përfunduar)

School and Dormitory - Prizren (Ideor)

2004

Spitali Regjional- Prizren (Përfunduar)

Ndërtesë Banimi - Prizren (Ideor)

Qendër trajnimi për Hendikep - Prishtinë (Përfunduar)

Qendër e Shëndetit Mental  - Mitrovicë (Përfunduar)

Qendër e Shëndetit Mental - Fushë Kosovë (Përfunduar)

Qendra për Pleqë - Skenderaj (Përfunduar)

Shtëpi e Komunitetit - Ferizaj (Përfunduar)

Auditoriumi i Parlamentit të Kosovës - Prishtinë (Ideor)

Qendër e Shëndetit Mental - Pejë (Ideor)

Rikonstruktimi dhe konzervimi i urave të Taliqit dhe Tabakit  (Realizimin) - Gjakovë (Përfunduar)

2003

Qendër e Shëndetit Mental - Prizren (Përfunduar)

Qendër e Shëndetit Mental - Shtime (Përfunduar)

Qendër për fëmijë - Graçanicë (Përfunduar)

Qendra e Zjarrfikëseve - Gjakova (Ideor)

Aneksi i Komunës - Gjakova (Ideor)

Ndërtesë Banimi - Theranda (Ideor)

2002

Qendër e Shëndetit Mental - Gjilan (Përfunduar)

Qendër e Trajnimit - Prishtinë (Përfunduar)

Instituti i Shëndetit Mental - Shtime (Përfunduar) 

Hotel në Pompën e Benzinës "Niki &M"- Gjakovë (Për)

2001

Qendër e Shëndetit Mental  - Gjakovë (Përfunduar)

Shkolla Fillore "Esad Mekuli"- Maznik, Pejë (Përfunduar)

Shtëpi Private BK - Gjakovë (Përfunduar)

Shtëpi Private - Gjakovë (Përfunduar)

Shtëpi e Famullisë - Gjakova (Përfunduar)

2000

Pompa e Benzinës "Niki &M"- Gjakovë (Përfunduar)

Rehabilitimi i Teatrit “Jusuf Gervalla” - Pejë (Përfunduar)

Shtëpi Private - Gjakovë (Përfunduar)

Shtëpi Private BG - Gjakovë (Përfunduar)

themelimi i studios...

bottom of page