top of page

2019

Objekt banimi dhe KlinikË 

Gjakovë

Investim Privat

Projekti Ideor dhe Kryesor

Ndërtesa ndodhet pranë Spitalit Rajonal të Gjakovës, në një lagje me banim. Përbëhet nga hapësira e klinikave në katin përdhesë dhe apartamente sipër. Blloku ka garazhë të përfshirë në bodrumin e ndërtesës.

Matrica funksionale u organizua bazuar në formën e pjesës, karakteristikat kontekstuale dhe parametrat e planit urban të parashikuar për këtë zonë. Tipologjia e apartamenteve është bazuar në standardet e hapësirave kolektive të jetesës dhe kërkesat e klientëve, duke krijuar hapësira të shëndetshme dhe frymëzuese për jetesë. Në mënyrë të ngjashme, hapësirat e klinikave janë të bollshme dhe të dizajnuara bazuar në standardet këtij funksioni dhe kërkesat e klientit.

Shprehja e jashtme e ndërtesës është një pasqyrim i funksionaliteteve të brendshme, në përputhje me zonën përreth. Materialet e përdorura në këtë projekt krijojnë një shprehje të përulur të fasadës në lidhje me kontekstin me karakter banimi, me një lojë të shkallës hiri dhe ngjyrës së gjelbër të mprehtë, për të krijuar kontraste dhe theks volumetrik. Ballkonet e mëdha krijojnë hapësira të hapura të rehatshme, duke mbajtur të gjallë marrëdhënien midis ambientit të brendshëm dhe jashtëm.

2500 m2

bottom of page