top of page

2015

ShtËpia blu

Prizren

Investim Privat

Projekti i Restaurimit, Intervenimi

dhe Mbikqyrja e punimeve 

73.5 m2

Ideja kryesore e këtij projekti ishte zgjatja e jetëgjatësisë së monumentit duke ruajtur autenticitetin në masë më të madhe tw mundshme, prandaj gjatë këtij projekti të restaurimit ne e rivendosëm materialin, por jo imazhin origjinal tw objektit.

Projekti i restaurimit është realizuar duke u bazuar në burime të besueshme siç janë dokumentet arkivore dhe fotografitë e vjetra. Gjithashtu, pasi që shtëpia është e vendosur në një zonë të mbrojtur, plani i ruajtjes së zonës është marrë në konsideratë gjatë hartimit projektit të restaurimit.

bottom of page