top of page

2011

hotel prizreni

Prizren

Investim Privat

Projekti i Adaptimit 

245 m2

Hotel Prizreni ndodhet në qendrën historike të Prizrenit, në zonën e mbrojtur të nën kalasë. Projekti i adaptimit u kushtëzua nga projekti i konzervimit së qendrës historike, i cili përcaktoi përdorimin e materialit (druri dhe bardha fasadës) dhe lartësinë e ndërtesës. Bazuar në kontekstin si gjeneratori kryesor i konceptit, ideja kryesore e këtij projekti të adaptimit ishte shkriheja në arkitekturën dhe karakterin e kontekstit, respektivisht qendrës historike.

Struktura ekzistuese ishte një shtëpi tipike e viteve 80,  në një gjendje të mirë strukturore. Hapësirat brenda kësaj strukture u përshtatën për nevojat e hotelit, pa ndërhyrë në integritetin strukturor të ndërtesës. Dizajni përfundimtar jep ndjenjën e hapësirave tradicionale me komoditet përshtatur kushteve moderne të hoteljerisë.

bottom of page