top of page
"Ne besojmë që detyrë e arkitektit është të ofrojë zgjidhje të qëndrueshme të hapësirave kualitative, gjithmonë duke e pasur parasyshë aspektin psiqik të njeriut, i cili do të veprojë në këto hapësira."
Duke i pasur parasyshë këto parime, dizajnet tona fokusohen në krijimin e hapësirave funksionale dhe modeste me ndriqim dhe ajrosje kualitative, arkitekturë të qëndrueshme duke mësuar nga arkitektura tradicionale dhe kontektsi rrethanor, materiale lokale, projekte financiarisht të përballueshme dhe plotësimin e nevojave të klientit.
bottom of page